Speciale toepassingen

Emulsiebrekers zonder hydroxide-slurry

Een verbetering van het ecologische evenwicht en een daling van de afvalbehandelingskosten heeft ons ertoe aangezet om chemische emulsiebrekers te optimaliseren. Daarom hebben we een gedeponeerd proces ontwikkeld waarmee de gebruikelijke hydroxide-slurry volledig kan worden voorkomen.

Traditionele chemische emulsiebrekers produceren uit emulsies met zware metalen een afvalwater, een olie en een hydroxide-slurry.

De chemische scheiding is zo geoptimaliseerd, dat aanzienlijk minder hydroxide-slurry wordt geproduceerd. Daardoor dalen direct de afvalbehandelingskosten, zonder de bestaande procestechniek te veranderen.

Daarna wordt ons nieuw ontwikkelde proces gerealiseerd waardoor de ongeperste hydroxide-slurry terug in het proces wordt gevoerd. De zware metalen komen door dit proces in de oliefase terecht en worden vervolgens via de aanwezige olieafvoer verwijderd.

Stofbinding

Stofemissie is de laatste jaren uitgegroeid tot een ecologisch probleem.

Wanneer kolen, ertsen, sinters, zuiveringsslib of andere droge materialen worden getransporteerd, behandeld of opgeslagen, wordt daarbij meestal stof geproduceerd. Om materiaalverlies te voorkomen, de onderhoudstaken te reduceren of aan milieunormen te voldoen, wordt het geproduceerde stof vaak gebonden met behulp van grote watervolumes. Deze watervolumes storen de stroomafwaartse processen en veroorzaken extra kosten.

INWATEC heeft verschillende technologieën ontwikkeld die een optimale stofbinding garanderen en het gebruik van water tot een minimum beperken.

Door het gebruik van een bindmiddel kan de stofontwikkeling op transportbanden, tijdens het interne transport of tijdens de omslag aanzienlijk worden gereduceerd. Bindmiddelen kunnen ook worden gebruikt voor het tijdelijk bewaren van afvalbergen.

INWATEC levert naast chemicaliën ook speciaal op de toepassing afgestemde doseervoorzieningen, besturingen en regelaars en ook de benodigde opslagtanks.

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze speciale toepassingen.