Reiniging

Koelwater of koelwaterhoudende installaties of installatieonderdelen komen pas onder de aandacht van de exploitant wanneer ze problemen in het productieproces veroorzaken. Deze problemen treden meestal pas op wanneer installatie specifieke bedrijfsparameters niet meer kunnen worden aangehouden.

Omdat deze effecten meestal pas geleidelijk optreden, worden de eerste tekenen van deze problemen vaak niet herkend of worden ze in het productieproces door energie- en kostenintensieve maatregelen opgevangen.

De oorzaken van deze problemen zijn meestal terug te voeren tot diverse soorten vuilophoping in het koelwatersysteem. Bij de ene gaat het om kalkophopingen of algemene sedimentatie of bezinksel, bij andere zijn het oxidatieproducten uit corrosieprocessen van de aanwezige materialen (bv. roest). Vaak gaat het om biologische problemen (zogenaamde “biofilm”), die optreden in de vorm van slijmlagen of “algengordijnen”.

Dit bezinksel is vaak het gevolg van een ongepaste (of ontbrekende) conditionering van het koelwater of door een technisch defect.

Om het probleem te verhelpen, is dringend een chemische reiniging van het koelwatersysteem of van de individuele defecte installatieonderdelen nodig, bv. door het loskoppelen en kortsluiten van de warmtewisselaar of van de koeltoren met al zijn voorzieningen.

Hierbij is het gamma van INWATEC erg van nut, want het staat ons toe om onze klanten reinigingsprogramma’s aan te bieden die speciaal op hun behoeften zijn afgestemd.

Deze programma’s kunnen tegelijkertijd tijdens de algemene bedrijfsmatige stilstand- of reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd met gebruik van INWATEC totaaloplossing. Een andere optie is om de reiniging gedurende een langere, analytisch begeleide periode tijdens bedrijf onder warmtelast uit te voeren met behulp van de aanwezige installaties in een zogenaamde “zuinige reiniging”.

Deze reinigingstypes en onze reinigingsproducten verschillen voornamelijk in de componenten van de actieve stof:

  • zure producten voor het reinigen van kalkophopingen of ander sediment;
  • organisch of oxidatief werkende producten voor het reinigen van biologisch bezinking of andere biologische belasting.

Daarom wordt vooraf met de klant vastgelegd over welk soort problemen het gaat. Daarbij speelt vooral de samenstelling van de vervuiling een rol, die door een analyse kan worden vastgesteld. Ook wordt rekening gehouden met de gebruikte materialen zoals non-ferrometaal of speciale kunststoffen, met speciale wensen, individuele mogelijkheden en wettelijk verplichte documentatie van de klant.