INWATROL-expert

Overeenkomstig de eisen van de VDI 2047 staan meet- en regelsystemen voor de opvolging van koelwater ter beschikking. Deze systemen kunnen aan de behoeften van individuele koelcircuits worden aangepast. Met de INWATROL-serie zijn de volgende opties voor koelwaterregeling en -opvolging mogelijk:

  • Meting van maximaal 8 verschillende koelwaterparameters (bv. pH-waarde, geleidbaarheid, redoxpotentiaal, turbiditeit enz.)
  • In situ productmeting via getraceerde conditioneringsproducten
  • Regeling van suppletie en spui
  • Besturing van diverse pompen (bv. pompen voor biocide en inhibitoren)
  • Plaats voor corrossiecoupons
  • Vaste monsternamekraan voor microbiële testen
  • Gebruiksvriendelijke visueel interface
  • Opslag van meetgegevens over meerdere jaren
  • Overdracht van gegevens naar PLS mogelijk (bv. via profiBus)
  • Gegevensopvolging op afstand