Download-menu

Opleidingen

Met de invoering van de nieuwe VDI-richtlijn 2047 blad 2 “Veiligstellen van het hygiënische exploiteren van verdampingskoelinstallaties” en de 42e Duitse verordening inzake de implementatie van de Duitse emissiewet, zijn exploitanten van koeltorens onderworpen aan nieuwe plichten voor het naleven van de algemeen erkende regels van de techniek.

Opleiding VDI 2047-2

Het IWW Zentrum Wasser biedt in samenwerking met INWATEC als officiële VDI-opleidingspartner een opleiding over VDI 2047 blad 2 aan, die voor u als kwalificatiebewijs dient en alle nieuwe punten en plichten van de VDI-koeltorenregels van VDI 2047 blad 2 toelicht.

 

De huidige datums vindt u hier:

Vanwege de huidige situatie rond Covid-19 zijn er geen trainingsdagen voorzien. Zodra de situatie dit toelaat, worden later in het jaar andere data bekendgemaakt. Zodra de nieuwe datums zijn vastgelegd, worden ze hier gepubliceerd. (Vanaf 8 april 2020)