Verklaring inzake gegevensbescherming

Als beheerder van deze website nemen we de bescherming van uw persoonsgegevens ernstig. We behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en volgens deze Verklaring inzake gegevensbescherming.

Het gebruik van onze website is over het algemeen mogelijk zonder dat u daarvoor persoonsgegevens hoeft te verstrekken. Als op onze website persoonsgegevens (bv. naam, adres of e-mailadres) worden verzameld, dan gebeurt dit zo veel mogelijk op vrijwillige basis. Deze gegevens worden nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming doorgegeven aan derde partijen.

We wijzen erop dat er tijdens een gegevensoverdracht via het internet (bv. tijdens communicatie per e-mail) datalekken kunnen optreden. Een waterdichte bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Cookies

De website maakt gedeeltelijk gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies richten geen schade aan uw computer aan en bevatten geen virussen. Ze dienen om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Het zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessie-cookies”. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser bij uw volgende bezoek herkennen.

U kunt uw browser zo instellen, dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies slechts geval per geval toestaat, of in bepaalde gevallen of algemeen weigert, of u kunt uw browser zo instellen, dat de cookies bij het sluiten van de browser automatisch worden gewist. Weigert u alle cookies, dan kan dit de functionaliteit van deze website aantasten.

Logboekbestanden

Uw browser stuurt ons als aanbieder van deze website automatisch gegevens, die we automatisch verzamelen en opslaan in zogenaamde “logboekbestanden” op onze server. Deze gegevens zijn:

  • browsertype/-versie;
  • gebruikt besturingssysteem;
  • referrer URL;
  • hostnaam van gebruikte computer;
  • tijd van verzoek aan server.

Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen. We combineren deze gegevens niet met gegevens uit andere bronnen. We behouden ons het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen bestaan van een mogelijk onwettig gebruik. De juridische grondslag voor de verwerking van de gegevens is het gerechtvaardigde belang van de onderneming volgens art. 6 lid 1f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Contactformulier

Wanneer u ons via ons contactformulier een verzoek stuurt, dan worden uw gegevens in het contactformulier, met inbegrip van de door u vermelde contactgegevens, door ons opgeslagen met als doel uw verzoek te verwerken en eventuele navolgende vragen te behandelen. Deze gegevens geven we nooit zonder uw toestemming door aan derde partijen.

SSL-versleuteling

Uit veiligheidsoverwegingen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke gegevens, bv. de verzoeken die u naar ons als websitebeheerder stuurt, maakt deze website gebruik van SSL-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van uw browser van “http://” naar “https://” verandert en ook aan het hangslot-pictogram in uw browserbalk. Wanneer de SSL-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u naar ons stuurt, niet door derde partijen worden gelezen.

Recht van inzage, recht op gegevenswissing en blokkering

U hebt te allen tijde recht op gratis informatie over de over u opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking. U hebt ook recht op rectificatie, blokkering of wissing van deze gegevens. Bij vragen over de bescherming van persoonsgegevens kunt u op elk moment contact met ons opnemen op het in het colofon vermelde adres.

Verbod op marketingmails

Het gebruik van onze in het kader van de colofonverplichting gepubliceerde contactgegevens voor het versturen van niet-uitdrukkelijk gevraagde reclame en informatiemateriaal is verboden. De beheerder van deze website houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van het ongewenst toesturen van reclamemateriaal, bv. in spam-mails.

Bron: e-recht24.de