Analyse van hygiënerisico

Legionella vormt een groot gevaar voor de gezondheid van werknemers en voor de directe omgeving. De legionalla-epidemies in Ulm, Warstein of recent nog in de omgeving van Düren hebben de aandacht gericht op open koelcircuits. Bij onvoldoende toezicht houden deze een mogelijk gevaar in en kunnen op basis van de wet inzake infectiepreventie door de overheid zelfs preventief buiten bedrijf worden gesteld. INWATEC GmbH & Co. KG biedt met “INWAHyg” een volledige en uitgebreide risicoanalyse voor het detecteren van mogelijk gezondheidsgevaar door legionella in koelwatersystemen.

Alle systemen worden onderworpen aan een uitgebreide inspectie en analyse. Haalbare doelstellingen worden vastgelegd in een gedetailleerd stappenplan.

De risicoanalyses worden opgesteld volgens de erkende regels der techniek die sinds januari 2015 in de VDI 2047 blad 2 zijn vastgelegd en worden volgens de eisen van de TRGS 400 uitgevoerd. Overeenkomstig de arbeidswetgeving (veiligheid en preventie op het werk) en de Duitse verordening inzake biologische stoffen moet voor open koelcircuits een risicoanalyse worden opgesteld.

Controleer of uw onderneming is voorbereid op de toekomst of stel uw bedrijf met onze ondersteuning wettelijk in orde.

Neem contact met ons op voor een eerste gesprek of voor het uitvoeren van een hygiëne-risicoanalyse volgens VDI 2047.