Behandeling van afvalwater en industrieel water

Een wereldwijde verstrenging op de lozing van afvalwater heeft geleid tot een grotere behoefte van ondernemingen aan proces- en productoptimalisering van afvalwaterbehandeling. Industrieel water wordt in veel processen gebruikt en wordt steeds belangrijker.

Afvalwater wordt via de riolering verzameld en getransporteerd en wordt meestal in waterzuiveringsinstallaties behandeld. Daarna wordt het in een waterbassin geloosd of geloosd op oppervlaktewater.

Industrieel afvalwater wordt steeds meer voorbehandeld voordat het direct of indirect kan worden geloosd. Emulsiescheiding, reducering en hergebruik van afvalwater zijn vandaag actuele toepassingsgebieden.

Afvalwater wordt in veel processen en toepassingen (koelwater, proceswater) gebruikt. De kwaliteit van afvalwater en het zuinige gebruik ervan wordt bij industrieel gebruik steeds belangrijker.

Om aan deze toenemende ecologische en economische eisen te voldoen, biedt INWATEC binnen haar actiegebied een uitgebreid productengamma van speciale chemische producten en services.

In het kader van de behandeling van afvalwater en industrieel water voert INWATEC pilootstudies uit om de beste behandelingsstrategie te ontwikkelen. Een essentieel deel van het gamma van INWATEC is ook de verkoop en het beheer van testinstallaties voor chemische, procestechnische en biologische waterbehandeling.

Het doel is altijd om de bestaande installaties te optimaliseren door planning, ontwerp en levering van de benodigde apparatuur, zoals doseertechniek, polymeer aanmaakstations, flottatiesystemen enz.

Naast het kiezen van een optimaal behandelingsconcept is ook de regelmatige controle en analyse van alle systemen door deskundige INWATEC-ingenieurs van cruciaal belang voor een geslaagde behandeling van afvalwater en industrieel water.

Neem contact met ons op.

Na een uitgebreide analyse van het systeem en na uitgebreide laboratoriumtesten stellen de INWATEC-ingenieurs een optimaal behandelingsconcept samen, rekening houdend met alle economische en ecologische aspecten.