Innovatieve behandelingen

Mosselbestrijding

INWATEC heeft een doeltreffend chemisch procedé voor de preventie van mosselgroei in watercircuits ontwikkeld. Daarbij worden continu of discontinue met behulp van gekatalyseerde waterstofperoxide de mossellarven gedood, biofilm in het leidingsnetwerk bestreden en de aanhechting of vermeerdering van mosselen voorkomen. Het gebruiksconcept is uiterst milieuvriendelijk en wordt in nauwe samenwerking met de bevoegde plaatselijke autoriteiten afgestemd op de lokale voorwaarden.

Scheurpreventie in aluminiumgietstukken

INWATEC heeft een chemisch procedé ontwikkeld om de kwaliteit van gietwater in evenwicht te brengen. Daarbij worden die bestanddelen van het gietwater, vooral dan blokvormolie, homogeen verspreid. De dalingssnelheid van de baar in de blokvorm en het koelwatervolume kunnen nu worden afgestemd op het gietwater, dat de buitenkant van de baar gelijkmatig afkoelt. Dit reduceert de kans op gescheurde baren.