42e BImSchV en VDI 2047 blad 2

Sinds 19 augustus 2017 is de 42e BImSchV (“Verordnung über Verdunstungskühlanlagen, Kühltürme und Nassabscheider”), de Duitse verordening inzake verdampingskoelinstallaties, koeltorens en vochtafscheiders, van kracht.

Deze installaties kunnen namelijk legionallahoudende waterdruppels (aerosolen) uitstoten. Als legionella door mensen wordt ingeademd, kan het zware longontsteking en in het ergste geval zelfs de dood veroorzaken.

Legionella is een in de natuur voorkomende bacterie, die vanuit de omgeving in technische watersystemen binnendringt. Onder gepaste voorwaarden (temperatuur, voldoende voedingsstoffen) kan de legionellabacterie zich in deze systemen sterk vermeerderen. Wanneer aerosolen uit verdampingskoelinstallaties, koeltoren of vochtafscheiders in de omgevingslucht belanden, bestaat er een verhoogd risico dat de legionellabacterie in de omgevingslucht wordt verspreid en een gevaar vormt in de omgeving van deze watervoerende systemen.

Wegens meerdere legionella-uitbraken in het verleden, met technische watersystemen als oorzaak, is door de wetgever in heel Duitsland een nieuwe verordening ingevoerd. Deze verordening legt voor de exploitanten een reeks technische en organisatorische verplichtingen op. De verordening is gebaseerd op de erkende regels der techniek van het VDI (2047 blad 2 voor verdampingskoelinstallaties, 20147 blad 3 als ontwerp voor koeltorens en 3679 blad 1 voor vochtafscheiders ). De wettelijke verordening (42e BImSchV) heeft als doel gevaar te voorkomen en ook de effecten van onrechtmatige toestanden in bedrijven te reduceren.

Volgens deze verordening is de exploitant van deze installaties verplicht om regelmatige controles uit te voeren en deze te controleren op de uitstoot van schadelijke legionellaconcentraties. INWATEC ondersteunt exploitanten bij het garanderen van hygiënisch perfecte bedrijfsactiviteiten.

Onze services omvatten de volgende punten:

  • Afnemen van legionallatesten en geaccrediteerde analyse ervan in het partnerlaboratorium IWW
  • Coördinatie van testnames: opstellen van testplanning, afhankelijk van de actuele legionellaconcentratie
  • Onderhouden van logboek voor alle betreffende installaties

Neem contact met ons op. Onze handelsingenieurs komen graag persoonlijk bij u langs om met u over de installatieparameters te spreken en u te helpen bij het naleven van de wettelijke voorschriften.